Käytämme sivustolla evästeitä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Lue lisää tietosuojastammeSelvä
Tilaa astiantyhjennys › Oma LY Zerowaste-raportointi ›
Seinäjoen toimisto / 06 429 6750 Ylistaron lajittelulaitos / 044 544 58 77

Tietoturvapalvelut

Arkistojen, asiakirjojen sekä erilaisten tallenteiden Safe Case LY tietoturvapalvelu on EU-direktiivit täyttävä kokonaisratkaisu, jossa materiaalit kuljetetaan ja tuhotaan yhtenäisessä tapahtumaketjussa. Tuhottavia arkistoja ovat esimerkiksi henkilötietoja sisältävät asiakirjat, tarjoukset, sopimukset, raportit sekä kirjanpidon mapit. Muita hävitettäviä eriä ovat esimerkiksi käytöstä poistettavat ammattivaatteet, epäkurantit tuotantoerät ja vanhentuneet markkinointimateriaalit. LY on tarjonnut tietoturvapalveluja Etelä-Pohjanmaan alueella jo vuodesta 2001 lähtien. 

 

Safe Case LY-tapahtumaketju:
  1. Tarvekartoitus.
  2. Lukollisten, ID-merkillä varustettujen astioiden toimitus kohteeseen sovitusti. Astian toimitus vahvistetaan vastaanottajan allekirjoituksella. 
  3. Tietoturva-astian täyttö kohteessa, astian täytyttyä noutotilaus. 
  4. Täyden astian nouto sovitusti. Noudosta tehdään allekirjoituksin varustettu tietosuojasitoumus, jolloin vastuu tietoturvasta siirtyy LY:lle. Noutoa suorittavalla LY:n työntekijällä on Safe Case LY-tunnuksin varustettu työasu, sekä kuvallinen henkilökortti. 
  5. Astian kuljetus LY:n tuhousosastolle, joka on kamera- ja hälytysjärjestelmällä varustettu, suljettu ja vartioitu erillistila. Tilaan on pääsy vain koulutetuilla, turvallisuusselvityksen vaatimukset täyttäneillä ja vaitiolositoumuksen allekirjoittaneilla henkilöillä.
  6. Paperinen tietoturvamateriaali tuhotaan turvaluokituksen DIN 66399, turvatason P3 ja P6 turvallisuusvaatimukset täyttävillä murskaimilla. IT-laitteista irrotetaan tietoja sisältävät osat, kuten kovalevyt, jotka tuhotaan mekaanisesti rei’ittämällä tai murskaamalla. Muu laitteisto puretaan ja poistetaan mahdolliset ulkoiset tunnisteet. Erilaiset tallenteet, kuten levykkeet ja muistitikut, tuhotaan mekaanisesti murskaamalla.

 

Tietosuoja-asetus

Tietosuoja-asetuksessa on useita tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita rekisterinpitäjille ja henkilötietojen käsittelijöille. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on mm. riskiperusteinen lähestymistapa ja rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus. Rekisterinpitäjän velvollisuudet kasvavat sitä mukaa, mitä korkeampia riskejä henkilötietojen käsittelyyn liittyy. Rekisterinpitäjän on huolehdittava ja pystyttävä myös osoittamaan, että se noudattaa tietosuoja-asetusta kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa. Henkilötietojen käsittely on suunniteltava ja dokumentoitava. Käyttämällä Safe Case LY tietoturvapalvelua rekisterinpitäjä voi varmistaa tietoturvan säilymisen ja osoittaa tietosuoja-asetuksen noudattamisen asiakirjojen ja tallenteiden tuhousvaiheessa.

 

Käyttämällä Safe Case LY tietoturvapalvelua varmistatte tietoturvan säilymisen ja osoitatte tietosuoja-asetuksen noudattamisen asiakirjojen ja tallenteiden tuhousvaiheessa. Noudettu materiaali, oli se sitten paperia, tietokoneita tai muuta materiaalia, päätyy uusioraaka-aineeksi tai energiantuotantoon. Tarvittaessa toimitamme vuosiraportin noudetuista materiaaleista sekä todistuksen tietosuojamateriaalin tuhouksesta.

 

ConfidentialLY case closed.

Safe Case LY tietoturvapalvelu

 

 

Käyttämällä Safe Case LY tietoturvapalvelua varmistatte tietoturvan säilymisen ja osoitatte tietosuoja-asetuksen noudattamisen asiakirjojen ja tallenteiden tuhousvaiheessa.

Toimiva jätehuolto on yrityksellenne etu

 

Niin myös poltettavaksi tai kaatopaikalle menevän materiaalin vähentäminen. Säästätte kustannuksissa ja yrityksenne saa lisäarvoa ympäristövastuullisuuden hyvästä hoidosta.

KYSY TARJOUS ›  

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä