Käytämme sivustolla evästeitä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Lue lisää tietosuojastammeSelvä
Tilaa astiantyhjennys › Oma LY Zerowaste-raportointi ›
Toimisto ja Kierrätyspiha / 06 429 6750 Kierrätysareena / 044 544 58 77

Kiertotalous

 

Kiertotalouden tarkoituksena on käyttää raaka-aineita tehokkaasti ja pyrkiä pitämään ne kierrossa mahdollisimman pitkään. Kiertotaloudessa jätehuolto toimii niin, että jätteen syntyä pyritään ehkäisemään ja mahdolliset sivuvirrat ohjataan hyötykäyttöön. Koska jätettä kuitenkin väistämättä syntyy, keskeistä on jätemateriaalien syntypaikkalajittelu, jotta materiaalit saadaan tehokkaasti uudelleen kiertoon.  

 

 

Kiertotalous LY:llä 

 

Tavoitteemme on toteuttaa kiertotalouden ajatusmallia ja saada yritysten, kaupan- ja teollisuuden, sekä rakennustoiminnan jätteet uudelleen käyttöön joko sellaisenaan tai materiaalina. Pyrimme löytämään jatkuvasti uusia toimintatapoja, sillä toisen ylijäämämateriaalit ovat toiselle raaka-ainetta.   

 

Me LY:llä olemme panostaneet viime vuosina merkittävästi yritysjätemateriaalien prosessoinnin ja jalostusasteen kehittämiseen. Tärkeimpänä tavoitteenamme on ollut tehostaa kierrätysraaka-aineiden tuotantoprosessia siten, että parhaimman saatavilla olevan teknologian avulla pystytään vastaanotetusta jätevirrasta koneellisesti lajittelemaan arvokkaampia materiaaleja, kuten kuituja ja erilaisia muovilaatuja. Ja näiden materiaalien tehokkaalla ja kestävällä paalauksella saattamaan ne jatkojalostukseen kierrätysraaka-ainemarkkinoille.  

 

LY pilotoi yhdessä yhteiskumppaneiden kanssa Clean Plastic Finland Oy (CPF) yritysmuovijätteen uusiointilaitosratkaisua. Muovin pesuun ja granulointiin erikoistunut  CPF on perustettu ratkaisemaan osaltaan yritysmuovijätteen jatkojalostusongelmia. Meillä LY:llä kerätyt, vastaanotetut ja lajitellut muovimateriaalit uusioidaan takaisin muovigranulaatiksi CPF:n toimesta. Teknologinen kehitys mahdollistaa resurssitehokkuuden kasvun arvoketjuissa, prosesseissa ja tuotteissa sekä tehokkaamman kierrätyksen, mutta itse teknologia ei ratkaise kaikkia haasteita vaan materiaalien koko arvoketjun toimivuus alusta loppuun on tärkeää.  

 

Laitos tarvitsee kierrätyskelpoista, puhdistettavaa ja uusioitavaa muovimateriaalia toimiakseen ja tuottaakseen kierrätysmuovigranulaatteja muoviteollisuudelle. Teollisuuden sivuvirrat ovat arvokasta raaka-ainetta uusiotuotteisiin ja -materiaaleihin. Myös yritysjätteestä prosessoitavat muovijakeet ovat osa uusiointilaitoksen tuotantoa. Muoviteollisuus pystyy korvaamaan CPF rPlastics muovigranulaatteilla joko osittain tai kokonaan neitseellistä muoviraaka-ainetta.

 

 

 
Kiertotalouden hyödyt  

 

Taloudellisuus. Jätteen synnyn ehkäisy, jätemateriaalin syntypaikkalajittelu ja uudelleen kiertoon saattaminen tuovat säästöä jätehuoltokustannuksiin.  

 

Ympäristövastuullisuus. Luonnonvaroja on rajoitetusti,  joten käyttöön otettujen luonnonvarojen tehokas hyödyntäminen säästää ympäristöä. Kiertotalouden toteuttaminen yrityksessä parantaa yritysimagoa. 

 

Suomalaisen työn tukeminen. Materiaalien saattamiseen uudelleen kiertoon tarvitaan työntekijöitä. Toteuttamalla kierrätyksen LY:n kautta tuetaan samalla suomalaista paikallista työtä. 

 

 

Kiertotaloudessa materiaalit ja niiden arvo säilyvät teollisuuden kierrossa.

Lakeuden Ympäristöhuolto Oy työskentelee ja kehittää toimintaansa ja palvelujaan kaikissa olesuhteissa ympäristöä säästävällä tavalla ja kiertotalouden, materiaali- ja energiatehokkuuden parantamiseksi sekä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Toimiva jätehuolto on yrityksellenne etu

 

Niin myös poltettavaksi tai kaatopaikalle menevän materiaalin vähentäminen. Säästätte kustannuksissa ja yrityksenne saa lisäarvoa ympäristövastuullisuuden hyvästä hoidosta.

KYSY TARJOUS ›  

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä