Käytämme sivustolla evästeitä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Lue lisää tietosuojastammeSelvä
Tilaa astiantyhjennys › Oma LY Zerowaste-raportointi ›
Toimisto ja Kierrätyspiha / 06 429 6750 Kierrätysareena / 044 544 58 77

Vastuullisuus


 

Ympäristö

Toimintamme perustuu ympäristövastuun kantamiseen. Lisäämme asiakkaidemme jätemateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä, jolloin kaatopaikat eivät kuormitu ja neitseellisiä raaka-aineita säästyy. Panostamme jatkuvasti myös uusien tekniikoiden ja toimintatapojen kehittämiseen, jotta voisimme toimia entistä paremmin ympäristön hyväksi. 

 • Meillä on käytössämme ISO14001 -standardin mukainen ympäristöjärjestelmä, joka ohjaa valintojamme arjessa.
 • Olemme panostaneet merkittävästi yritysjätemateriaalien prosessointilinjaston kehittämiseen, jotta teknologian avulla pystytään vastaanotetusta jätevirrasta lajittelemaan esimerkiksi kuituja ja erilaisia muovilaatuja, jotka voidaan saattaa kierrätysraaka-ainemarkkinoille. LY:n prosessointilinjastolla valmistetaan SRF-kierrätyspolttoainetta energiantuotantoon ja ennen kierrätyspolttoaineeksi täysmääräisesti menneistä materiaalivirroista voidaan ohjata nykyisin materiaalikierrätykseen jo merkittävä osa.
 • Pilotoimme yhdessä yhteiskumppaneiden kanssa Clean Plastic Finland Oy (CPF) yritysmuovijätteen uusiointilaitosratkaisua. Muovin pesuun ja granulointiin erikoistunut CPF on perustettu ratkaisemaan osaltaan yritysmuovijätteen jatkojalostusongelmia. Teknologinen kehitys mahdollistaa resurssitehokkuuden kasvun arvoketjuissa, prosesseissa ja tuotteissa sekä tehokkaamman kierrätyksen. Muoviteollisuus pystyy korvaamaan CPF rPlastics muovigranulaatteilla joko osittain tai kokonaan neitseellistä muoviraaka-ainetta.
 • Käytämme monilokeroisia pakkaaja-autoja, jolloin ajokilometrejä säästyy huomattavasti ja kuljetuksesta aiheutuu vähemmän päästöjä. Koulutamme myös kuljettajiamme jatkuvasti taloudelliseen ajotapaan ja seuraamme kuljetuksia Emistran kautta. 
 • Käytämme digitaalisia työvälineitä arjessa, kuten Zerowaste ajonhallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmää, Tamtron OneScalex mobiilipunnitusjärjestelmää sekä dokumentinhallinnassa Sharepointjärjestelmää.
 • Kasvatamme sekä oman henkilökuntamme, sekä muiden ympäristötietoutta viestintäkanavissamme sekä koulutuksissa. 
 • Raportointi-ja viestintäkavanana toimii mm. digitaalinen ja reaaliaikainen Zerowaste ympäristöraportointijärjestelmä.

 


 

Henkilöstö 

Työntekijöidemme työkyky, työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat meille tärkeitä, sillä työntekijät ovat yrityksemme oleellisin resurssi. 

 • Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmämme on ISO 45001-standardin mukainen.
 • Olemme kehittäneet henkilöstömme työturvallisuutta, työhyvinvointia ja työkykyä mm. seuraavasti: 
  • Olemme hankkineet toimistohenkilökunnallemme sähköpöydät edistääksemme ergonomiaa työpisteillä.
  • Olemme ottaneet käyttöön uusia digitaalisia viestintäkanavia parantaaksemme työyhteisön välistä sisäistä viestintää. 
  • Avustamme kuukausittain rahallisesti henkilökuntaamme liikuntaharrastusmaksuissa edistääksemme työntekijöidemme kokonaisvaltaista hyvinvointia.
 

 

Yhteiskunta ja yhteisöllisyys 

Noudatamme toiminnassamme yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeitä yhteisiä toimintatapoja ja sopimuksia. Haluamme myös olla mukana tukemassa kumppaneidemme ja paikallisten yhteisöjen menestystä.

 • Noudatamme toiminnassamme viranomaisten vaatimuksia ja voimassaolevaa lainsäädäntöä.  
 • Olemme Kierrätysteollisuus ry:n jäsenyritys ja toimimme sen eri jaostoissa sekä hallituksessa aktiivisesti. Olemme sitoutuneet noudattamaan Kierrätysteollisuus ry:n Eettisiä sääntöjä. Olemme myös Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenyritys ja toimimme sen ympäristöjaoston hallituksessa. 
 • Tuemme paikallista urheilukulttuuria ja etenkin nuoria urheilijoita. 
 • Olemme tukeneet lahjoituksilla mm. seuraavia tahoja:
  • Seinäjoen Rotaryklubin nuorisoprojekti, jossa tuettiin paikallisia lapsia, nuoria ja heidän perheitään. 
  • Etelä-Pohjanmaan Parkinson yhdistys

 


 

Safe Case LY tietoturvapalvelu

 

 

Käyttämällä Safe Case LY tietoturvapalvelua varmistatte tietoturvan säilymisen ja osoitatte tietosuoja-asetuksen noudattamisen asiakirjojen ja tallenteiden tuhousvaiheessa.

Toimiva jätehuolto on yrityksellenne etu

 

Niin myös poltettavaksi tai kaatopaikalle menevän materiaalin vähentäminen. Säästätte kustannuksissa ja yrityksenne saa lisäarvoa ympäristövastuullisuuden hyvästä hoidosta.

KYSY TARJOUS ›  

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä