Käytämme sivustolla evästeitä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Lue lisää tietosuojastammeSelvä
Tilaa astiantyhjennys › Oma LY Zerowaste-raportointi ›
Seinäjoen toimisto / 06 429 6750 Ylistaron lajittelulaitos / 044 544 58 77

Jätehuoltopalvelu- ja kartoitus

Jätehuoltokartoitus 

Meillä LY:llä palveluprosessi sisältää yrityskohtaisesti räätälöidyn jätehuoltosuunnitelman, jossa kartoitamme yrityksenne jätelajit ja määrät. Jätehuoltosuunnitelman laatimisessa otamme huomioon teidän toiveenne, sekä yrityksenne toimialan erityispiirteet. Suunnitelma toteutetaan ja seurataan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Kokonaisprosessin hyödyt ja vastuullisuus kumuloituvat nykyaikaisen käsittelyn toteuttamisessa ja kierrätysraaka-aineiden sekä energiatuotteiden tuotannossa, jatkokäytön kanavoinnissa sekä logistiikassa.  Päämääränämme on saada mahdollisimman suuri osuus jätemateriaalista hyötykäyttöön ja kierrätykseen. Näin myös te asiakkaanamme säästätte jätehuoltokustannuksissa ja yrityksenne saa lisäarvoa ympäristövastuullisuuden hyvästä hoidosta. 

 

Keräys ja käsittely 

Jäteastioiden määrän ja tyhjäysvälin mitoitamme oikeaksi sen perusteella, miten paljon kutakin jätelajia yrityksessänne syntyy.  Meiltä löytyy erikokoisia astioita, kontteja, lavoja sekä puristimia, joita vuokraamme ja myymme. Keräämme eri materiaalit sopimuksen mukaisesti ja kuljetamme joko lajittelulaitokseemme tai muihin luvanvaraisiin käsittelypaikkoihin. 

 

Kierrätyksessä ehdottomasti tehokkain ja myös ympäristöystävällisin tapa on se, että eri materiaalit pidetään jo jätteen syntypaikalla erillään toisistaan. Mitä enemmän eri materiaaleja sekoitetaan keskenään, sitä enemmän tarvitaan eri prosessin vaiheita laitoskäsittelyssä, jotta materiaalit saadaan jälleen erilleen ja lopulta kierrätykseen. Tästä huolimatta jokaisen yrityksen tuotantoprosessit, -määrät, -resurssit ja -tilat ovat omanlaiset ja joskus on järkevää jättää lajittelu osittain tai kokonaankin lajittelulaitoksen automaation hoidettavaksi. Eli huolellisella yrityskohtaisella suunnittelulla saavutetaan tehokkain toimintapa.

 

Lajittelusta pyritään tekemään aina mahdollisimman helppoa asiakkaalle. Esimerkkejä konkreettisista keinoista, jolla voimme auttaa asiakasta lajittelun toteuttamisessa syntypaikalla: keräysastiat sijoitetaan optimaalisesti väreittäin ja koottain, keräysastioihin tai niiden läheisyyteen laitetaan asianmukaiset opasteet, ja tarvittaessa koulutamme yrityksen henkilökunnan lajitteluun,  Asiakaspalvelustamme saa myös aina kysyä neuvoja ja vaikkapa täältä kotisivuiltamme löytyy kattavasti tietoa lajitteluohjeista.

 
Erilliskeräysvelvoitteet 

Vuoteen 2030 mennessä yhdyskuntajätteestä tulisi kierrättää 60 prosenttia ja pakkausjätteestä 70 prosenttia. Hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnalle on tullut 1.7.2022 pakolliseksi kiinteistökohtainen erilliskeräys taajama-alueilla, sekä asema- ja yleiskaavoitetuilla alueilla. Erilliskeräysvelvoite koskee niitä jätteenhaltijoita, joiden toiminnasta syntyy viikoittain erilliskerättävää jätettä seuraavasti:

 

• Biojäte, vähintään 10 kg/viikossa

• Kuitu- ja muovipakkaukset, vähintään 5 kg/viikossa

• Lasi- ja metallipakkaukset +pienmetalli, vähintään 2 kg/viikossa.

 

Rakennus- ja purkujätteen erilliskeräysvelvoitteet laajentuneet myös 1.7.2022 alkaen. Rakennus- ja purkujätteen erilliskeräys/hyödyntämistavoite 70 %. Siihen ei lasketa energiana hyödyntämistä.

 

Ympäristöraportointi 

Oma LY asiointi- ja raportointikanavan avulla asiakkaat voivat reaaliaikaisesti seurata erilaisia jätetietoja, kuten kertymiä ja tyhjennysvälejä, tehdä tilauksia sekä muodostaa helposti monipuolisia raportteja, esimerkiksi jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä syntyvistä hiilidioksidipäästöistä tai jätemateriaalien hyötykäyttöprosenteista, joita voi suoraan hyödyntää yrityksen vastuullisuustyössä ja joiden avulla pystyy täyttämään vaivattomasti jätelain raportointivaatimukset.

Laadimme sähköisesti allekirjoitettavan siirtoasiakirjan kaikista kuljettamistamme ja vastaanottamistamme jätemateriaaleista ja pidämme siirtoasiakirjaa kuljetuksen aikana mukana, joka on joko automaattisesti tai tarvittaessa lähetettävissä kaikille osapuolille. Säilytämme ja toimitamme siirtoasiakirjat siirtoasiakirjarekisteriin  asiakkaidemme puolesta.

 

Oma LY:n datan avulla voidaan tehdä tarvittaessa toimenpidemuutoksia, joilla saavutetaan esimerkiksi parempi kierrätysaste, kustannustehokkaampi toimintatapa ja pienemmät päästöt. Päästöjä on myös mahdollista kompensoida suomalaisen metsän kasvuun.   

 

Koulutus ja konsultointi 

Kokonaisvaltaiseen jätehuoltopalveluumme kuuluu myös koulutus lajitteluun ja konsultointi jätehuollon järjestämiseen. Räätälöimme yrityksellenne lajitteluohjeet, koulutamme henkilökuntanne ja annamme neuvoja ja tietoja erilaisissa lajitteluun liittyvissä kysymyksissä. Toimitamme jäteastioihin opastetarrat, jotka opastavat teitä lajittelussa. 

 

Järjestäessänne yrityksessänne esimerkiksi ympäristöteemapäiviä tms. tarjoamme mielellämme asiantuntija-apuamme. Konsultoimme myös erilaisten tapahtumien jätehuollon järjestämisessä ja hoidamme niin pienten kuin isojenkin tapahtumien jätehuollon. Ympäristöasioihin liittyy joskus myös mieltä askarruttavia erityiskysymyksiä. Näissä asioissa autamme teitä mielellämme. 

Toimialakohtaiset ratkaisut

Toimialakohtaiset jätehuoltopalvelut mm. teollisuuteen, kaupan alalle, rakentamiselle ja tapahtumille.

Tutustu ratkaisuihin ›

 

Toimiva jätehuolto on yrityksellenne etu

 

Niin myös poltettavaksi tai kaatopaikalle menevän materiaalin vähentäminen. Säästätte kustannuksissa ja yrityksenne saa lisäarvoa ympäristövastuullisuuden hyvästä hoidosta.

KYSY TARJOUS ›  

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä