Käytämme sivustolla evästeitä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi. Lue lisää tietosuojastammeSelvä
Tilaa astiantyhjennys › Oma LY Zerowaste-raportointi ›
Seinäjoen toimisto / 06 429 6750 Ylistaron lajittelulaitos / 044 544 58 77

Jätehuoltoraportointi

Toiminnan tehostaminen ympäristöraportoinnilla

 

Huolehdimme asianmukaisesta jätehuollon toteutuksesta ja siitä, että asiakkaamme saavat riittävät tiedot jätekirjanpitoonsa. Tarjoamme kattavan palvelukokonaisuuden jätelain vaatimusten mukaisesti tarjoten erilliskeräystä tarpeiden mukaisesti tai keskitettyä lajittelua käsittelyteknologialla lajittelulaitoksella. Kuljetukset, käsittely sekä raportointi toteutetaan joustavasti ja vaivattomasti.

 

Käytössämme on monipuolinen, mutta helppokäyttöinen Zerowaste ympäristöraportointiohjelmisto, jonka avulla asiakkamme voivat reaaliaikaisesti seurata erilaisia jätetietoja, kuten kertymiä ja tyhjennysvälejä, tehdä tilauksia sekä muodostaa helposti monipuolisia raportteja, esimerkiksi jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä syntyvistä hiilidioksidipäästöistä tai jätemateriaalien kierrätysprosenteista, joita voi suoraan hyödyntää yrityksen vastuullisuustyössä ja joiden avulla pystyy täyttämään vaivattomasti jätelain raportointivaatimukset. Laadimme myös sähköisesti allekirjoitettavan siirtoasiakirjan kaikista kuljettamistamme ja vastaanottamistamme jätemateriaaleista ja pidämme siirtoasiakirjaa kuljetuksen aikana mukana, joka on joko automaattisesti tai tarvittaessa lähetettävissä kaikille osapuolille. Säilytämme ja toimitamme siirtoasiakirjat siirtoasiakirjarekisteriin asiakkaidemme puolesta.

 

Oma LY:n datan avulla voidaan tehdä tarvittaessa toimenpidemuutoksia, joilla saavutetaan esimerkiksi parempi kierrätysaste, kustannustehokkaampi toimintatapa ja pienemmät päästöt. Päästöjä on myös mahdollista kompensoida suomalaisen metsän kasvuun. 

 

Jätelainsäädännön uudistuksen taustalla on EU:n jätesäädöspaketti, jonka tavoitteena on jätteiden määrän vähentäminen sekä uudelleenkäytön ja kierrätyksen lisääminen. Vuoteen 2030 mennessä yhdyskuntajätteestä tulisi kierrättää 60 prosenttia ja pakkausjätteestä 70 prosenttia sekä rakentamisen jätteistä 70 %. Jätelaki on astunut voimaan 19.7.2021, mutta uusiin käytäntöihin siirrytään portaittain vuosina 2022–2024. Uusiutunut jätelaki on tuonut ja tuo muutoksia niin yritysten/kiinteistöjen bio- ja pakkausjätteiden sekä rakennusjätteiden erilliskeräysvelvoitteisiin sekä kotitalouksien vastaaviin velvoitteisiin. Lisäksi raportointiin ja jätekuljetuksiin on tullut lisävalvontaa.

 

LY:N YMPÄRISTÖRAPORTOINTI

 • Kaikki kerätyt ja vastaanotetut jätejakeet näkyvät Oma LY ympäristöraportointi portaalissa
 • Asiakkaanamme voitte helposti seurata ja kehittää jätehuoltoa tarkan reaaliaikaisen datan avulla.
 • Asiakkaanamme pääsette tarkastelemaan portaalista toteutuneita jätemääriä, kierrätysasteita sekä kustannuksia tai tekemään esim. suoraan tilauksia tyhjennyksiin.
 • Myös erilaisten raporttien ja vertailudatan ottaminen onnistuu portaalin kautta.
 • Raportointi täyttää kaikki uudet jätelainlainvaatimukset.
 • Siirtoasiakirjat ja rahtikirjat ovat reaaliaikaisesti ladattavissa ja ne siirtyvät asiakkaidemme puolesta ympäristöministeriön siirtoasiakirjarekisteriin.
 • Tarkat ja reaaliaikaiset raportit jätejakeittain ja kohteittain helposti saatavilla.
 • Kierrätysasteen laskennat sekä tapahtumakohtaiset kustannukset eriteltynä ja helposti tarkasteltavina.
 • Co2 päästölaskenta kohteittain.
 • Hiilineutraali jätehuolto; halutessanne voitte kompensoida jätehuollosta syntyneet päästöt Suomessa tapahtuviin sertifioituihin metsityshankkeisiin.
 
Erilliskeräysvelvoitteet 


Hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnalle on tullut 1.7.2022 pakolliseksi kiinteistökohtainen erilliskeräys taajama-alueilla, sekä asema- ja yleiskaavoitetuilla alueilla. Erilliskeräysvelvoite koskee niitä jätteenhaltijoita, joiden toiminnasta syntyy viikoittain erilliskerättävää jätettä seuraavasti:

 • Biojäte, vähintään 10 kg/viikossa
 • Kuitu- ja muovipakkaukset, vähintään 5 kg/viikossa
 • Lasi- ja metallipakkaukset + pienmetalli, vähintään 2 kg/viikossa

Jätekirjanpidossa on oltava seuraavat tiedot syntyneestä jätteestä merkittyinä ja eriteltyinä:

 • jätteen määrä
 • jätenimike ja kuvaus jätelajista
 • jätteen tyyppi
 • toiminta, jossa jäte on syntynyt
 • vaarallisesta jätteestä vaaraominaisuudet ja POP-jätteestä sen sisältämät pysyvät orgaaniset yhdisteet
 • jätteen vastaanottajan ja kuljettajan tunnistetiedot, jätteen käsittelypaikka sekä jätteen käsittelytapa, jos jäte toimitetaan muualle käsiteltäväksi.

Kysy lisää ja tilaa Oma LY-tunnukset asiakaspalvelustamme

06 429 6750

info@lyoy.fi 

Tilaa tästä

Toimiva jätehuolto on yrityksellenne etu

 

Niin myös poltettavaksi tai kaatopaikalle menevän materiaalin vähentäminen. Säästätte kustannuksissa ja yrityksenne saa lisäarvoa ympäristövastuullisuuden hyvästä hoidosta.

KYSY TARJOUS ›  

Mainostoimisto Semio | Webio julkaisujärjestelmä